Szkoła w Parzniewicach „mierzy się ze smogiem”

monitor z wynikami pomiarów

Dzięki zaangażowaniu uczniów oraz nauczycieli Szkoły Podstawowej w Parzniewicach szkoła znalazła się wśród laureatów konkursu „Mierzymy się ze smogiem”. Dołączyła tym samym do projektu ESA – Edukacyjnej Sieci Antysmogowej i otrzymała bezpłatny pakiet edukacyjny, w skład którego weszły: ekran edukacyjny zamontowany wewnątrz budynku szkoły do wyświetlania danych pomiarowych oraz prezentacji treści edukacyjnych, szkolenia dla nauczycieli koordynatorów i dostęp do cyfrowych materiałów edukacyjnych.

Szkoła podpisała umowę z Naukową i Akademicką Siecią Komputerową – Państwowym Instytutem Badawczym NASK realizującym projekt badawczo-edukacyjny pod nazwą Edukacyjna Sieć Antysmogowa, służący zwiększeniu świadomości uczniów, ich rodziców, jak również nauczycieli w zakresie szeroko rozumianej ekologii, przede wszystkim w zakresie problematyki jakości powietrza jako wspólnego dobra o szczególnym znaczeniu (w tym również w wymiarze praktycznym poprzez wykorzystanie w szkole urządzeń i technologii informatycznych do mierzenia oraz prezentacji poziomu smogu – tj. oceny jakości powietrza). W ramach ESA planowana jest również dalsza możliwość prowadzenia działań edukacyjno-informacyjnych również w obszarze tematyki zmian klimatu, w szczególności antropogenicznych źródeł tych zmian i możliwości przeciwdziałania tym zmianom zarówno w życiu codziennym, jak również w skali ogólnospołecznej.

Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, III Oś priorytetowa Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
/Tekst M. Zajączkowska/

Fot. SP Parzniewice