Szkolenia dla bezrobotnych

Jesteś osobą bezrobotną, szukasz czegoś, co pomoże ci wrócić do zawodowej aktywności? Skorzystaj ze szkolenia w unijnym projekcie pn. „Akademia Aktywności”. Organizatorzy zapewniają stypendium szkoleniowe i stażowe, catering i pośrednictwo pracy, a dla części uczestników także zwrot kosztów dojazdu.

Oto co oferują twórcy projektu.

ZASADY REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE:

– uczestnikami projektu – 120 osób – muszą być osoby bez pracy (bezrobotne – nie ma konieczności rejestracji w PUP, bierne zawodowo, poszukujące pracy) po 29 roku życia,
– osoby te muszą posiadać wykształcenie: podstawowe, gimnazjalne lub zawodowe,
– dla uczestników projektu zapewnione jest stypendium szkoleniowe około 6,50 zł netto/h i stażowe 1.414 zł netto miesięcznie,
– ponadto 20% uczestników otrzyma zwrot kosztów dojazdu na szkolenia,
– dodatkowo oferujemy catering, zaświadczenia ukończenia szkolenia, stażu,
– projekt zakłada formy wsparcia:
a/ doradztwo zawodowe (indywidualne spotkania 6h dla każdego uczestnika),
b/ pośrednictwo pracy (indywidualne spotkania minimum 5h dla każdego uczestnika),
c/ szkolenia o tematyce:
– opiekun osób starszych,
– masażysta,
– animator czasu wolnego,
– teleopiekun.

Szkolenia będą się odbywały grupowo w wymiarze 80h (13 spotkań x 6-7h, 4 razy w tygodniu).

Każdy uczestnik obowiązkowo będzie musiał odbyć 3-miesięczny staż.
Grupy uczestników mogą liczyć maksymalnie 15 osób (najlepiej, gdyby każda grupa liczyła 15 osób).
Z każdej grupy około 7 osób musi podjąć pracę po zakończeniu projektu.
Szczególnie zależy nam na rekrutacji:
– kobiet,
– osób niepełnosprawnych,
– osób po 50 roku życia,
– osób długotrwale bezrobotnych.

Osoby muszą zamieszkiwać obszar województwa łódzkiego.

DOKUMENTACJĘ NALEŻY SKŁADAĆ W KUTNOWSKIM BIURZE PROJEKTU
ul. Warszawskie Przedmieście 31
99-300 Kutno

W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK PYTAŃ ORAZ RÓWNIEŻ PRZED SAMYM ZŁOŻENIEM DOKUMENTACJI APLIKACYJNEJ KOORDYNATORZY PROJEKTU PROSZĄ O KONTAKT TELEFONICZNY POD NUMEREM 784-082-001.

Regulamin i potrzebne formularze zgłoszeniowe w załączeniu.

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 pdf Akademia aktywnosci plakat i 103 KB 562
2 pdf Akademia aktywnosci plakat p 219 KB 468
3 pdf Formularz usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami 469 KB 483
4 pdf Formularz zgłoszeniowy 622 KB 450
5 pdf Oświadczenie o spełnieniu wymagań grupy docelowej 395 KB 546
6 pdf Regulamin Projektu 522 KB 513