Szkolenia dla KGW

Warsztaty kulinarne z dziećmi KGW Mąkolice
Fot. archiw. Warsztaty kulinarne z dziećmi KGW Mąkolice

Informujemy, że Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej uruchomiła nabór na szkolenia dla kół gospodyń wiejskich w ramach operacji „Lokalne, regionalne i tradycyjne szansą dla Kół Gospodyń Wiejskich II”, których głównym celem jest wzbogacenie wiedzy i doświadczeń członków kół gospodyń wiejskich nt. lokalnych, regionalnych, tradycyjnych produktów, istoty krótkich łańcuchów dostaw, zachęcenie do uczestniczenia w krajowym i unijnym systemie ochrony produktów regionalnych i tradycyjnych oraz poszerzenie wiedzy na temat budowania partnerstw oraz źródeł finansowania. Zgłoszenia będą przyjmowane do 21 września br.

Szkolenia skierowane są do kół gospodyń wiejskich z 9 województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, podkarpackiego, lubelskiego, podlaskiego, dolnośląskiego, śląskiego i łódzkiego. Wiedza zdobyta podczas szkolenia z pewnością pomoże w poszerzeniu oferty podejmowanych działań i inicjatyw realizowanych przez koła gospodyń wiejskich. Partnerem projektu jest Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego.
– W ramach szkolenia zapewniamy materiały szkoleniowe oraz wyżywienie. W szkoleniu może wziąć udział maksymalnie dwóch członków z jednego koła – mówią organizatorzy.

Szkolenie dla KGW z terenu województwa łódzkiego odbędzie się 05.11.2020 r. w ODR w Bratoszewicach.

Regulamin rekrutacji i udziału w szkoleniach dla KGW oraz ramowy program szkolenia w załączniku.

Koła zainteresowane udziałem w szkoleniu powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz przesłać pocztą tradycyjną pod adresem:
Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
ul. Miedziana 3A
00-814 Warszawa
z dopiskiem: KSOW – KGW

lub pocztą elektroniczną (skan, fax): a.lidzka@efrwp.com.pl, fax: 22 620 90 93.
Zgłoszenia będą przyjmowane do 21 września br. (decyduje data wpływu/stempla pocztowego). Kwalifikacja KGW odbędzie się zgodnie z regulaminem.
Lista zakwalifikowanych kół w każdym województwie zostanie opublikowana w ciągu 3 tygodni od dnia zakończenia rekrutacji na stronie www.efrwp.pl.
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: Aleksandra Lidzka, tel. 22 639-87-63, a.lidzka@efrwp.com.pl
W imieniu organizatorów – Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – zapraszamy do udziału w szkoleniu!

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 pdf Formularz_zgloszeniowy_KGW_2020 201 KB 221
2 pdf Ramowy program szkolenia 492 KB 217
3 pdf Regulamin naboru 2020_ost 565 KB 226