Szkolne remonty w Gomulinie

Odmalowana sala przedszkolna

W Szkole Podstawowej im. Ks. Mariana Wiewiórowskiego w Gomulinie w czasie wakacji zadbano o poprawę warunków dla uczniów.

A wykonano następujące remonty:
– malowanie 3 sal oddziałów przedszkolnych wraz z szatnią i korytarzem; zadanie wykonano za kwotę 12.500,99 zł (brutto);
– ocieplenie sufitów podwieszanych w 6 klasach i 8 magazynków przylegających do klas za kwotę 21.298,68 zł (brutto).
– Wszystkie zaplanowane prace remontowe ukończono. Wykonane zadania poprawią komfort i higienę pracy uczniów i nauczycieli. Z niecierpliwością czekamy na powrót uczniów. Jesteśmy gotowi z dniem 1 września rozpocząć nowy rok szkolny 2021/2022 – dodaje dyrektor szkoły Iwona Zapała.

Fot. SP Gomulin