Szymon zasiądzie w „Fotelu Wójta”

zdjęcie grupowe uczestników konkursu

Wiedzą, jak działa samorząd i co dzieje się w życiu społecznym i politycznym. 11 czerwca uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy Wola Krzysztoporska walczyli w Gomulinie o Fotel Wójta w VII Gminnym Konkursie Wiedzy o Społeczeństwie i Samorządzie Terytorialnym pod patronatem wójta gminy Wola Krzysztoporska Romana Drozdka. Najlepszy okazał się uczeń ze Szkoły Podstawowej w Woli Krzysztoporskiej.

Dziesięcioro ósmoklasistów ze szkół podstawowych w Bujnach, Gomulinie, Krzyżanowie i Woli Krzysztoporskiej zmierzyło się z testem wiedzy o Konstytucji RP, funkcjonowaniu samorządu terytorialnego oraz współczesnym życiu politycznym, społecznym i gospodarczym. Nad prawidłowym przebiegiem rywalizacji czuwała Komisja Konkursowa w składzie: przewodnicząca Rady Gminy Wola Krzysztoporska Kamila Kaczorowska, specjalista ds. oświaty Karolina Piotrkowska, Joanna Jarocka – nauczycielka wiedzy o społeczeństwie oraz Małgorzata Kowalska – nauczycielka języka angielskiego. Zaszczytne I miejsce i nagrodę główną zdobył Szymon Cieślak ze Szkoły Podstawowej w Woli Krzysztoporskiej i to właśnie on na jeden dzień zasiądzie w „Fotelu Wójta”.
Przewodnicząca Rady Gminy pogratulowała wszystkim uczestnikom wysokiego poziomu wiedzy i umiejętności oraz przygotowała dla uczniów słodki upominek.
Wójt Roman Drozdek oraz dyrektor Szkoły Podstawowej w Gomulinie Iwona Pędziwiatr wręczyli uczniom biorącym udział w konkursie dyplomy i upominki. Wójt wyraził uznanie dla wszystkich uczniów, ponieważ wykazali się dużą wiedzą o samorządzie terytorialnym i świecie współczesnym. Gratulacje złożyła też dyrektor Iwona Pędziwiatr, dziękując nie tylko uczniom, ale także nauczycielom za przygotowanie młodzieży do konkursu.
Koordynatorkami konkursu były panie Joanna Jarocka i Małgorzata Kowalska.

Fot. SP Gomulin