Sesja Rady Gminy Wola Krzysztoporska
Rada Gminy

Sesja absolutoryjna w najbliższą środę

Przewodnicząca Rady Gminy Wola Krzysztoporska zaprasza na III/2024 sesję Rady Gminy, która odbędzie się 26 czerwca 2024 r. (środa) o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska (sala 5). Radni debatować będą m.in. nad „Raportem o stanie gminy” i absolutorium dla wójta gminy za 2023 r. […]

Radni posczas sesji na sali obrad
Rada Gminy

W środę sesja absolutoryjna

Przewodnicząca Rady Gminy Wola Krzysztoporska zaprasza na LXI sesję Rady Gminy, która odbędzie się 14 czerwca 2023 r. (środa) o godz. 12.00 w budynku Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska (sala 5). […]

Radni i władze gminy Wola Krzysztoporska podcza sesji = siedza przy stolikach
Rada Gminy

Sesja absolutoryjna 29 czerwca

Przewodniczący Rady Gminy Wola Krzysztoporska zaprasza na XLV/2022 sesję Rady Gminy, która odbędzie się w 29 czerwca 2022 r. (środa) o godz. 11.00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Woli Krzysztoporskiej (ul. Południowa 2). Pod obrady trafi m.in. „Raport o stanie gminy” i wniosek o udzielenie absolutorium wójtowi gminy za rok 2021. […]

Rada Gminy

Sesja absolutoryjna już w poniedziałek

Debata nad „Raportem o stanie gminy w 2019 r.”, sprawozdania z wykonania ubiegłorocznego budżetu, a później wniosek o udzielenie absolutorium wójtowi gminy Wola Krzysztoporska. To wszystko podczas XX sesji Rady Gminy Wola Krzysztoporska, która odbędzie się 15 czerwca 2020 roku (poniedziałek) o godz. 12.00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Woli Krzysztoporskiej (ul. Południowa 2). […]