Parzniewice ośrodek zdrowia apteka
Gospodarka komunalna

II przetarg na najem apteki w Parzniewicach

Ogłoszenie Wójta Gminy Wola Krzysztoporska o II przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego (pomieszczenia apteki), który znajduje się w nieruchomości budynkowej w miejscowości Parzniewice Duże Nr 50 położonej na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 179 (obręb geodezyjny Parzniewice Duże) na czas oznaczony do 3 lat w trybie przetargowym. […]

Herb Gminy Wola Krzysztoporska a obok napis Zarządzenie wójta gminy
Gospodarka komunalna

Apteka w Parzniewicach do wynajęcia

Zarządzenie nr 180/22 wójta gminy Wola Krzysztoporska z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego, ustalenia wysokości wadium, regulaminu przeprowadzenia przetargu na najem lokalu użytkowego (pomieszczenia Apteki) w miejscowości Parzniewice Duże Nr 50 stanowiącego własność Gminy Wola Krzysztoporska. […]

Parzniewice ośrodek zdrowia apteka
Gospodarka komunalna

Lokal w Parzniewicach do wynajęcia

ZARZĄDZENIE NR 165/22 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego (Apteka) znajdującego się w budynku komunalnym będącym własnością Gminy Wola Krzysztoporska, w miejscowości Parzniewice Duże Nr 50, na czas oznaczony w trybie przetargowym. […]