Dzieci podczas gier i zabaw
Oświata

Na sportowo w Bogdanowie

Szkoła Podstawowa w Bogdanowie przyłączyła się do akcji pn. Europejski Dzień Sportu Szkolnego. To międzynarodowe święto aktywności fizycznej w szkołach, będące częścią Europejskiego Tygodnia Sportu – kampanii realizowanej pod hasłem #BeActive. […]

Uczniowie korzystaja z nowych pomocy - eksperymenty chemiczne
Oświata

Nauka i eksperymenty w Bogdanowie

W ramach programu Laboratoria Przyszłości, którego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów, Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Bogdanowie otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 30.000 zł na zakup wyposażenia niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych, samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii. […]

Staw w Bogdanowie; w tle kościół z czerwonej cegły
Polski ład

Zbiornik w Bogdanowie będzie rewitalizowany

Wkrótce rozpoczną się prace rewitalizacyjne przy zbiorniku wodnym w Bogdanowie. Rozstrzygnięto już przetarg na wykonanie tego zadania. Inwestycja będzie realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj” i ma się zakończyć w kwietniu 2023 roku. Na jej wykonanie gmina Wola Krzysztoporska uzyskała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. […]

Herb Gminy Wola Krzysztoporska a obok napis Zarządzenie wójta gminy
Gospodarka komunalna

Najem lokalu w Bogdanowie

ZARZĄDZENIE NR 47/22 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA z dnia 28 kwietnia 2022 r.
w sprawie najmu lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Wola Krzysztoporska, położonego w miejscowości Bogdanów, ul. Strażacka nr 2, na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym. […]

Dzieci z galowych strojach z kotylionami
Oświata

O 11.11 w Bogdanowie zaśpiewali Mazurka Dąbrowskiego

Już po raz czwarty uczniowie i nauczyciele szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Bogdanowie w dzień przed Narodowym Świętem Niepodległości, o symbolicznej godzinie 11:11, zaśpiewali „Mazurka Dąbrowskiego”. W ten sposób społeczność szkolna włączyła się we wspólne świętowanie kolejnej, 103. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. […]