Dom Ludowy w Woli Krzysztoporskiej - szary budynek z czerwonym dachem i czerwonymi ozdobnymi pasami. na elewacji znak starży pożarnej
Gospodarka komunalna

Dom Ludowy w Woli Krzysztoporskiej do użyczenia

ZARZĄDZENIE NR 140/21 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie użyczenia części nieruchomości położonej w miejscowości Wola Krzysztoporska oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 367 (obręb geodezyjny Wola Krzysztoporska) zabudowanej budynkiem Domu Ludowego , stanowiącej własność Gminy Wola Krzysztoporska, na czas nieoznaczony.
[…]