żywność paczki
Pozostałe informacje

Uwaga! Odbiór paczek żywnościowych 26 lipca!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej informuje wszystkie osoby, które złożyły w tutejszym Ośrodku wnioski o przydział produktów żywnościowych z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, że wydanie paczek dla tych osób odbędzie się 26 lipca 2023 r. (środa) o godzinie 12.00 w budynku strażnicy OSP w Bogdanowie. […]

Produkty spożywcze w kartonie
Pozostałe informacje

Kto chętny na pomoc żywnościową?

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej informuje o możliwości skorzystania z pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, która to skierowana jest do osób wymagających wsparcia żywieniowego. […]

płonocy palnik gazowy
Pozostałe informacje

Dla kogo dodatek gazowy?

Komu przysługuje refundację podatku VAT za paliwa gazowe w 2023 dla gospodarstw domowych? Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej informuje, iż 20.12.2022 r. weszła w życie Ustawa z dnia 15.12.2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (DZ.U. Z 2022 r. poz.2687), na mocy której gospodarstwa domowe, których głównym źródłem ogrzewania domu / mieszkania jest gaz z sieci, mogą uzyskać refundację podatku VAT. […]

wójt wręcza dyplomy pracownicom GOPS
Pozostałe informacje

Z najlepszymi życzeniami dla pracowników socjalnych

Robią wiele, by tym, których los potraktował gorzej, żyło się trochę lepiej. 21 listopada w Polsce obchodzony jest Dzień Pracownika Socjalnego. Święto ustanowiono dla uhonorowania pracy wszystkich pracowników służb społecznych. Wójt gminy Wola Krzysztoporska Roman Drozdek w imieniu własnym i mieszkańców gminy 22 listopada złożył podziękowania za trudną, odpowiedzialną i wymagającą pracę wszystkim pracownikom zatrudnionym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej. […]