Przejście dla pieszych w Woli Krzysztoporskiej
Inwestycje drogowe

Przejście dla pieszych gotowe

W Woli Krzysztoporskiej będzie bezpieczniej. W kwietniu zakończyły się prace przy budowie przejścia dla pieszych przy ul. Południowej (skrzyżowanie z ul. Kościuszki). Projekt został dofinansowany ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. […]

sala domu ludowego, a w niej nowe ogrzewanie
Koła Gospodyń Wiejskich

Ogrzewanie Domu Ludowego w Wygodzie

W Domu Ludowym w Wygodzie jest już ogrzewanie. Sołectwo Wygoda, jako jedno z siedmiu na terenie gminy Wola Krzysztoporska, otrzymało w tym roku dofinansowanie w postaci grantu w ramach programu „Sołectwo na plus” realizowanego przez Urząd Marszałkowski w Łodzi. Dotacja celowa uzupełnione o wkład własny gminy pozwoliła zrealizować ten projekt. […]

Nowoczesny kompleks bidynków, siłownia zewnętrzna
Projekty

Oszczędzamy i inwestujemy

Gmina Wola Krzysztoporska znalazła się na piątym miejscu w województwie łódzkim spośród 132 gmin wiejskich jeśli chodzi o wysokość wypracowanej nadwyżki operacyjnej za rok 2020 – tak wynika z raportu opracowanego przez Regionalną Izbę Obrachunkowa w Łodzi. To zdecydowanie najlepszy wynik w powiecie piotrkowskim i doskonały w całym województwie, gdzie wyprzedzają nas tylko tzw. gminy górnicze i te zlokalizowane wokół Łodzi. Co to jest nadwyżka operacyjna i dlaczego jest tak ważna dla rozwoju gminy? […]

Nowa, asfltowa droga w Kacprowie
Inwestycje drogowe

Droga w Kacprowie po modernizacji

Gładki asfalt i pobocza zamiast dziurawej drogi gruntowej. Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Kacprowie doczekała się nie tylko nowej nawierzchni, ale i oświetlenia. Część kosztów pokryła dotacja uzyskana przez gminę Wola Krzysztoporska z budżetu województwa łódzkiego. […]