Woda cieknąca z kranu
Pozostałe informacje

Nie będzie wody w Bujnach

Gmina Wola Krzysztoporska – Referat Wodociągów i Kanalizacji informuje, że w związku z rozbudową sieci wodociągowej w dniu 15.10.2021 r. nastąpi przerwa w dostawie wody dla miejscowości Bujny, ul. Spacerowa. Przewidywany czas przerwy godz. 9:00 – 15:00 (6 godzin). […]

numer 998 i 112 na czerwonym tle
Pozostałe informacje

Strażacki numer 998 przełączany do CPR

W dniach 1-8 września br. na terenie województwa łódzkiego przeprowadzony zostanie proces przełączania numeru alarmowego 998 do Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Łodzi (CPR). 6 września ta zmiana wejdzie w życie na ternie Piotrkowa Trybunalskiego i powiatu piotrkowskiego. […]

Kran z cieknącą wodą
Pozostałe informacje

Woda z Parzniewic warunkowo dopuszczona do spożycia!

Zgodnie z §26 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi informujemy, że w związku z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Trybunalskim nr 31/21 z dnia 16.08.2021 stwierdzona została warunkowa przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym w Parzniewicach (miejscowości: Adolfinów, Blizin, Bogdanów, Borowa, Kamienna, Laski, Ludwików, Miłaków, Moników, Janina, Parzniewice, Parzniewiczki, Pawłów Górny, Pawłów Dolny, Poraj) z powodu ponadnormatywnej wartości żelaza. […]

nawis śnieżny na dachu
Pozostałe informacje

Uwaga! Trzeba odśnieżać dachy!

W związku występującymi i nadal prognozowanymi opadami śniegu, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina o obowiązku odśnieżania dachów. Do wykonywania tych czynności zobowiązani są nie tylko właściciele, ale także zarządcy nieruchomości. […]

Pozostałe informacje

Uwaga! Przekroczone normy zapylenia powietrza!

Jak informuje Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, zgodnie z prognozami GIOŚ dotyczącymi zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 w dniu 19.12.2019 r. istnieje możliwość przekroczenia poziomu informowania (PI=100 μg/m3 – wartość 24-godzinna) o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10 (PA=150 μg/m3 – wartość 24-godzinna). Do przekroczenia może dojść na obszarze powiatów: bełchatowskiego, wieluńskiego, pajęczański, opoczyński i piotrkowski. […]