Droga w Oprzężowie
Gospodarka komunalna

Jakie ulice w Oprzężowie?

Piastowska, Zielona, Wesoła, Łąkowa, Krótka, Leśna, Prosta, Wolska, Królowej Jadwigi, Strażacka – czy takie nazwy ulic spodobają się mieszkańcom? Wójt gminy Wola Krzysztoporska zaprasza mieszkańców do konsultacji społecznych w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Oprzężów. Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od 20 do 30 listopada 2023 roku w formie zbierania propozycji do nadania nazw ulicom w miejscowości Oprzężów na formularzu ankiet stanowiących załączniki od Nr 1 do Nr 10 do niniejszego ogłoszenia.
Uprawnieni do wzięcia udziału w konsultacjach są mieszkańcy sołectwa Oprzężów, posiadający w dniu przeprowadzenia konsultacji czynne prawo wyborcze.
Szczegóły i formularze w załączonym zarządzeniu! […]

Droga otoczona drzewami wśród pól z kwitnącym na żółto rzepakiem
Pozostałe informacje

Weź udział w konsultacjach strategii rozwoju gminy!

Strategia rozwoju gminy to dokument, który wyznacza ramy dla późniejszej realizacji celów i projektów, do których dąży wspólnota samorządowa, dlatego zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych.
Konsultacje projektu „STRATEGII ROZWOJU GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA NA LATA 2021-2027” prowadzone będą w okresie od dnia 8 lipca 2021 r. do dnia 13 sierpnia 2021 r. do godz. 15.30. […]

Pozostałe informacje

Konsultacje społeczne w sprawie posterunku policji

Konsultacje społeczne dotyczące budowy i sposobu funkcjonowania w przyszłości posterunku policji w Woli Krzysztoporskiej odbędą się już w najbliższą środę, 18 września w Gminnym Ośrodku Kultury w Woli Krzysztoporskiej. Zachęcamy mieszkańców do włączenia się w dyskusję! […]