beczka do wywozu nieczystości
Gospodarka komunalna

Uwaga! Będą kontrole szamb i przydomowych oczyszczalni

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która nałożyła na samorządy oraz właścicieli nieruchomości nowe obowiązki, pod groźbą kar, informuję że Zarządzeniem z dnia 01 czerwca 2023 r. został przyjęty plan kontroli, na postawie którego upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska przeprowadzą kontrole nieruchomości położonych na terenie gminy Wola Krzysztoporska wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków. […]

wóz asenizacyjny ścieki szambo
Ekologia

Masz szambo lub przydomową oczyszczalnię – przeczytaj koniecznie!

Kontrole co najmniej raz na dwa lata, obowiązek posiadania umowy i rachunków za odbiór nieczystości, a przy braku powyższego – kosztowna interwencja gminy! W sierpniu 2022 r. weszły w życie nowe przepisy w zakresie gospodarowania nieczystościami ciekłymi, które pod groźbą kar nałożyły na samorządy oraz właścicieli nieruchomości nowe obowiązki. […]

Ekologia

Będą kontrolować lasy

Ministerstwo Środowiska informuje, że w lasach wszystkich form własności na terenie całego kraju w latach 2016-2020 będą prowadzone prace obserwacyjno-pomiarowe w ramach programu monitoringu lasu. […]