otwarty laptop z odpalona stron mąkoliczanek
Koła Gospodyń Wiejskich

Mąkoliczanki stawiają na rozwój

W ramach konkursu grantowego pn. Mikrogranty w Łódzkiem 2022 – Konkurs na wsparcie rozwoju młodych organizacji – Koło Gospodyń Wiejskich w Mąkolicach „Mąkoliczanki” otrzymało 5.000 zł na realizację projektu pt. „Rozwój KGW Mąkoliczanki”. W ramach projektu rozwojowego zakupiono na potrzeby Koła laptop, rzutnik, ekran i drukarkę. […]

Pozostałe informacje

1% dla Łódzkiego

Nadchodzi czas rozliczania PIT-ów. Władze wojewódzkie zachęcają do przekazywania jednego procenta swojego podatku na organizacje pozarządowe z terenu województwa łódzkiego. […]