Baloty ze słomą opakowane folią rolniczą
Ekologia

Mamy dofinansowanie na usuwanie folii rolniczych

Rolnicy z terenu gminy Wola Krzysztoporska będą się mogli za darmo pozbyć opakowań z folii rolniczych. Gmina, jak co roku, ubiegała się o dofinansowanie „Usuwania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”. Takie dofinansowanie uzyskała z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, a stosowna umowa podpisana została 20 stycznia 2022 r. […]

Ekologia

NFOŚiGW informuje – przerwa w wydawaniu zaświadczeń

Komunikat Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla gmin w sprawie corocznej przerwy w wydawaniu zaświadczenia o dochodach dla osób fizycznych, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia (Dz. U. poz. 1713), w których gospodarstwie domowym pozyskiwane są dochody z gospodarstwa rolnego, w terminie od 1 sierpnia jednak nie dłużej niż do 23 września każdego roku. […]