Jeden z budynków komunalnych przy ulicy Południowej w Woli Krzysztoporskiej i przylegający do niego teren
Gospodarka komunalna

Zarządzenie wójta gminy

ZARZĄDZENIE NR 56/22 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie użyczenia nieruchomości gruntowych przy lokalach mieszkalnych w budynkach komunalnych położonych w Woli Krzysztoporskiej przy ulicy Południowej Nr 31 stanowiących własność Gminy Wola Krzysztoporska. […]