Jeleń leżący na zielonej trawie
Pozostałe informacje

Obwody łowieckie – projekt

Obwieszczenie (w załączeniu) w sprawie projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie podziału województwa łódzkiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii. […]