uczestnicy, organizatorzy olimpiady i zaproszeni goście
Oświata

Olimpiada rolnicza w Bujnach

„W tym się polu dobrze rodzi, po którym gospodarz chodzi…” – pod takich hasłem odbyła się XL Olimpiada Młodych Producentów Rolnych. Jej powiatowy etap zorganizowano 3 lutego 2023 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego im. Wincentego Witosa w Bujnach. […]

Uczniowie piszą test
Oświata

Olimpiada Młodych Producentów Rolnych w Bujnach

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Bujnach był 3 marca 2022 r. gospodarzem XXXIX Edycji Olimpiady Młodych Producentów Rolnych, która została zorganizowana z inicjatywy Związku Młodzieży Wiejskiej. W konkursie udział wzięli uczniowie wszystkich szkół powiatowych, a patronat nad konkursem objęli: Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim, wójt gminy Wola Krzysztoporska, ARiMR, KRUS oraz Izba Rolnicza. […]