Pozostałe informacje

Gdzie szukać szkoleń, kursów, doradztwa?

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła, dzięki wsparciu ze środków unijnych, internetową bazę zawierająca oferty szkoleń, studiów podyplomowych, kursów zawodowych, doradztwa, e-learningu oraz innych działań, dzięki którym przedsiębiorstwa i osoby prywatne rozwijają swoje kompetencje. […]