Herb Gminy Wola Krzysztoporska a obok napis Zarządzenie wójta gminy
Gospodarka komunalna

Garaż w Parzniewicach do użyczenia

ZARZĄDZENIE NR 151/21 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego (garażu) będącego własnością Gminy Wola Krzysztoporska, położonego w miejscowości Parzniewice Duże, oznaczonego Nr 3, na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym. […]

Herb Gminy Wola Krzysztoporska a obok napis Zarządzenie wójta gminy
Gospodarka komunalna

Ujęcie wody w Parzniewicach do użyczenia

ZARZĄDZENIE NR 149/21 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie użyczenia części nieruchomości gruntowej położonej w Parzniewicach Dużych stanowiącej współwłasność gminy Wola Krzysztoporska i Bełchatów na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym. […]