Bezpieczne kawałki plakat
Oświata

Zapobiegajmy zakrztuszeniom wśród dzieci!

Kroisz winogrona w domu? Super! A czy masz pewność, że Twoje dziecko otrzymuje pokrojone winogrona, gdy pozostaje pod opieką innej osoby? W żłobku? W przedszkolu? Przekazujemy przesłany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej materiał edukacyjny dotyczący zapobiegania zakrztuszeniom wśród dzieci. […]

Przedszkole w Bujnach kolorowe zjeżdżalnie na tle budynków przedszkola
Gospodarka komunalna

Przedszkole w Bujnach do wynajęcia

Zarządzenie nr 89/23 wójta gminy Wola Krzysztoporska z dnia 19 lipca 2023 r. w sprawie najmu części nieruchomości położonej w Bujnach przy ulicy Piotrkowskiej Nr 104 zabudowanej budynkiem Przedszkola wraz z placem zabaw wchodzącej w skład Szkoły Podstawowej w Bujnach przy ulicy Piotrkowskiej Nr 104 na czas oznaczony. […]

Budynek przedszkola w Parzniewicach
Gospodarka komunalna

Budynek przedszkola w Parzniewicach pod wynajem

ZARZĄDZENIE NR 68/23 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie najmu części nieruchomości zabudowanej budynkiem Przedszkola, położonej na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 8 w obrębie geodezyjnym Parzniewice Małe wraz z placem zabaw na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym. […]

Przedszkole w Bujnach kolorowe zjeżdżalnie na tle budynków przedszkola
Gospodarka komunalna

Przedszkole w Bujnach do wynajęcia

ZARZĄDZENIE NR 43/23 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA z dnia 4 maja 2023 r.
w sprawie najmu części nieruchomości położonej w Bujnach przy ulicy Piotrkowskiej Nr 104 oraz pomieszczeń użytkowych Przedszkola wchodzących w skład Szkoły Podstawowej w Bujnach przy ulicy Piotrkowskiej Nr 104 na czas oznaczony.
[…]

Budynek przedszkola w Parzniewicach
Gospodarka komunalna

Najem nieruchomości w Parzniewicach

ZARZĄDZENIE NR 71/22 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie najmu części nieruchomości zabudowanej budynkiem Przedszkola, położonej na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 8 w obrębie geodezyjnym Parzniewice Małe wraz z placem zabaw, na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym. […]

Logo Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na czarnym tle biały napis i symboliczne litery z książek
Oświata

Będą nowe książki dla przedszkolaków

W 2021 roku oddziały przedszkolne w czterech szkołach podstawowych z terenu gminy Wola Krzysztoporska otrzymały wsparcie w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 – Priorytet 3” w łącznej wysokości 5600 zł, co wraz z wkładem własnym pozwoli oddziałom przedszkolnym na wydatkowanie łącznie 7000 zł na zakup książek. Oprócz oddziałów przedszkolnych wsparcie uzyskała także Szkoła Podstawowa w Krzyżanowie. […]

Przedszkole w Bujnach kolorowe zjeżdżalnie na tle budynków przedszkola
Gospodarka komunalna

Zarządzenie w sprawie przedszkola w Bujnach

ZARZĄDZENIE NR 84/21 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie najmu części nieruchomości położonej w Bujnach przy ulicy Piotrkowskiej Nr 104 oraz pomieszczeń użytkowych Przedszkola wchodzących w skład Szkoły Podstawowej w Bujnach przy ulicy Piotrkowskiej nr 104 na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym. […]

Przedszkole w Bujnach kolorowe zjeżdżalnie na tle budynków przedszkola
Gospodarka komunalna

Przedszkole w Bujnach do wynajęcia

Zarządzenie Nr 64/21 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego, ustalenia wysokości wadium, regulaminu przeprowadzenia przetargu na najem części nieruchomości zabudowanej budynkiem Przedszkola wchodzącym w skład Szkoły Podstawowej w Bujnach przy ulicy Piotrkowskiej nr 104 położonej na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 415 w obrębie geodezyjnym Bujny wraz z placem zabaw, na czas oznaczony do 3 lat w trybie przetargowym. […]