beczka do wywozu nieczystości
Gospodarka komunalna

Uwaga! Będą kontrole szamb i przydomowych oczyszczalni

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która nałożyła na samorządy oraz właścicieli nieruchomości nowe obowiązki, pod groźbą kar, informuję że Zarządzeniem z dnia 01 czerwca 2023 r. został przyjęty plan kontroli, na postawie którego upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska przeprowadzą kontrole nieruchomości położonych na terenie gminy Wola Krzysztoporska wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków. […]