stado kur na podwórku
Sołectwa

Ptasia grypa znów zagraża

Ptasia grypa znów groźna. W związku z tym – jak informuje Powiatowy Lekarz Weterynarii w Piotrkowie Trybunalskim – od 9 stycznia 2023 roku nakazane jest czasowo do odwołania utrzymywanie drobiu w zamknięciu oraz karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których dostępu nie mają ptaki dzikie na obszarze powiatu piotrkowskiego oraz miasta Piotrkowa Trybunalskiego. […]

Stado kur z kogutem na zielonej łące
Pozostałe informacje

Obostrzenia związane z ptasią grypą odwołane

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Piotrkowie Trybunalskim zawiadamia, iż w dniu 21 maja 2021 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego opublikowane zostało rozporządzenie nr 10/2021 Wojewody Łódzkiego z dnia 20 maja 2021 r., uchylające rozporządzenie w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego, w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), sposobu oznakowania i wprowadzenia zakazów oraz nakazów na tych obszarach. […]

gołębie freepik zblizenie-selektywne-focus-strzal-golebi-w-parku-z-zielenią
Pozostałe informacje

Uwaga! Nie będzie wystaw i lotów gołębi!

Uwaga! Od dnia 18 maja 2021 roku zakazane jest czasowo do odwołania organizowanie targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem gołębi, w tym lotów treningowych i konkursowych na obszarze powiatu piotrkowskiego oraz miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz nakazane zostało wprowadzenie minimalnych zasad bioasekuracji przy udostępnianiu wybiegów dla stad gęsi reprodukcyjnych i rzeźnych. […]

Dzikie kaczki na tafli wody; jedna z głową pod wodą
Pozostałe informacje

Inspekcja Weterynaryjna ostrzega przed ptasią grypą

Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAl), podtypu H5N8 – nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla gospodarstw. Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa też człowiek. W związku z tym powiatowy lekarz weterynarii w Piotrkowie Trybunalskim przypomina o podstawowych zasadach postępowania. […]

Pozostałe informacje

Uwaga! Ptasia grypa! Drób musi być zamknięty!

W związku z wystąpieniem na terenie Polski ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8, przypominamy o bezwzględnym nakazie przestrzegania zasad bioasekuracji (m.in. przetrzymywania drobiu w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu). […]

Ekologia

Można już wypuszczać kury!

Ale nadal trzeba zachować spore środki ostrożności. 6 kwietnia weszło w życie nowe Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które dopuszcza wypuszczanie drobiu poza budynki gospodarskie. […]