Oświata

I Rajd Karnawałowy 2015

Organizatorem przedsięwzięcia było Szkolne Koło Krajoznawczo Turystyczne, działające od wielu lat w Szkole Podstawowej w Woli Krzysztoporskiej, którego opiekunami są […]