Śmieci plastiki w pojemnikach
Ekologia

Nie pal w piecu plastikiem!

Czy wiedzą państwo, że rocznie w gminie Wola Krzysztoporska „produkujemy” około 500 ton plastikowych odpadów! Tyle trafia do koszy i na PSZOK. Ale ciemną liczbę stanowią dodatkowo te odpady, które niezgodnie z prawem i logiką trafiają do pieca […]

śmieciarka i pracownicy opróżniający kosze
Gospodarka komunalna

ŚMIECI: Nowe harmonogramy odbioru odpadów na 2024 rok!

Informujemy, że dostępne są nowe kalendarze odbioru odpadów komunalnych na 2024 rok. Spółka Eko-Region powinna dostarczyć kalendarze do każdej posesji, jeśli jednak ktoś nie dysponuje harmonogramem, można pobrać go z plików poniżej.
Harmonogramy są również dostępne przez cały rok na BIP-e Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska w zakładce Ochrona Środowiska i Rolnictwo → Harmonogram odbioru odpadów. […]

Fotel i wersalka stojące przy drzewie
Gospodarka komunalna

Wielkogabaryty – dogrywka!

Informujemy, że odbiory odpadów wielkogabarytowych, które nie zostały zrealizowane w terminie dla miejscowości Majków Duży, Wygoda i północna część Gomulina i Gomulina Kolonii będą zrealizowane w dodatkowym terminie – 28.11.2023 r. (wtorek). […]

pojemniki z metalowej siatki na plastikowe odpady
Gospodarka komunalna

Przypominamy o opłacie za śmieci (III kwartał 2023)

W związku ze zbliżającym się terminem płatności za odbiór śmieci za III kwartał 2023, który przypada na 15 października 2023 r., przypominamy, że stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za ten okres wynosi 31,50 zł od osoby miesięcznie (odpady segregowane). W przypadku posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania bioodpadów stawka opłaty wynosi 29,50 zł od osoby miesięcznie. Za III kwartał płacimy więc jeszcze według starych stawek! […]

Baloty ze słomą opakowane folią rolniczą
Ekologia

Rolnicy pozbyli się folii i odpadów

Rolnicy z terenu gminy Wola Krzysztoporska oddali – nie ponosząc kosztów – aż 16,5 ton śmieci. W dniu 9 sierpnia 2023 r. na terenie PSZOK przy ul. Cmentarnej w Woli Krzysztoporskiej po raz kolejny przeprowadzono zbiórkę odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tj.: folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach oraz typu Big Bag. […]

zielone kontenery na śmieci
Gospodarka komunalna

Uwaga! Nowe stawki za śmieci!

Uwaga! Od 1 października zmieniają się stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zmiana stawek dotyczy opłaty za IV kwartał bieżącego roku, której termin płatności przypada do 15 stycznia 2024 r. […]