pojemniki z metalowej siatki na plastikowe odpady
Gospodarka komunalna

Przypominamy o opłacie za śmieci (III kwartał 2023)

W związku ze zbliżającym się terminem płatności za odbiór śmieci za III kwartał 2023, który przypada na 15 października 2023 r., przypominamy, że stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za ten okres wynosi 31,50 zł od osoby miesięcznie (odpady segregowane). W przypadku posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania bioodpadów stawka opłaty wynosi 29,50 zł od osoby miesięcznie. Za III kwartał płacimy więc jeszcze według starych stawek! […]

zielone kontenery na śmieci
Gospodarka komunalna

Uwaga! Nowe stawki za śmieci!

Uwaga! Od 1 października zmieniają się stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zmiana stawek dotyczy opłaty za IV kwartał bieżącego roku, której termin płatności przypada do 15 stycznia 2024 r. […]

Dwa mtalowe kosze z butelkami pet w środku
Gospodarka komunalna

Uwaga! Od listopada nowe stawki opłaty za śmieci!

Informujemy, że z dniem 1 listopada 2021 r. stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ulegają zmianie zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 28 września 2021 roku nr XXXV/296/21 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty. […]