Historia OSP

Historia OSP Parzniewice

Jak twierdzą najstarsi mieszkańcy, początki Ochotniczej Straży Pożarnej w Parzniewicach sięgają roku 1907, nie zachowały się jednak żadne dokumenty archiwalne […]

Historia OSP

Historia OSP Mąkolice

Na podstawie informacji odnalezionych w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie ustalono, że początki Ochotniczej Straży Pożarnej w Mąkolicach sięgają […]

Historia OSP

Historia OSP Jeżów

Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeżowie rozpoczyna się 15 maja 1906 roku, taka data  figuruje w archiwalnych rejestrach jako oficjalny […]

Historia OSP

Historia OSP Bujny

Ochotnicza Straż Pożarna w Bujnach została założona z inicjatywy miejscowej społeczności w roku 1926. Na jej czele stanęli prezes Franciszek […]

Historia

Historia OSP Blizin

Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Blizinie sięga czasów okupacji hitlerowskiej. Okres II Wojny Światowej i dzieje powstawania strażackiej jednostki pamięta […]