dzieci tyłem idące do szkoły
Oświata

Jesteś w trudnej sytuacji? Złóż wniosek o stypendium szkolne!

Do 15 września 2023 r. uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej będą mogli po raz kolejny złożyć wniosek o przyznanie świadczenia – pomocy materialnej o charakterze socjalnym w postaci stypendium szkolnego. Wniosek może złożyć pełnoletni uczeń, rodzic lub opiekun ucznia niepełnoletniego, zamieszkującego na terenie gminy Wola Krzysztoporska, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. […]

Pozostałe informacje

Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie

Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES informuje, że rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium. […]