Woda lecąca z kranu
Gospodarka komunalna

Nowe taryfy dla wody i ścieków

Od 12 kwietnia na terenie gminy Wola Krzysztoporska obowiązywać będą nowe taryfy dotyczące zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Nowe stawki zatwierdzone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Warszawie obowiązywać będą przez trzy lata (z uwzględnieniem podwyżek po każdym zakończonym roku). […]