węgiel
Pozostałe informacje

SPRZEDAŻ KOŃCOWA WĘGLA – ZMIANA CENY

Zakup preferencyjny paliwa stałego – sprzedaż końcowa. Wójt gminy Wola Krzysztoporska informuje, że w myśl przepisów wydłużających działanie ustawowego systemu dystrybucji węgla, Gmina Wola Krzysztoporska przystąpiła do sprzedaży końcowej paliwa stałego, tj. pozostałej w zasobach gminy ilości węgla. […]

węgiel
Pozostałe informacje

Rusza sprzedaż końcowa węgla!

Wójt Gminy Wola Krzysztoporska informuje, że w myśl przepisów wydłużających działanie ustawowego systemu dystrybucji węgla, Gmina Wola Krzysztoporska przystępuje do sprzedaży końcowej paliwa stałego, tj. pozostałej w zasobach gminy ilości węgla. […]

węgiel
Pozostałe informacje

Jak kupić węgiel od gminy?

Gmina Wola Krzysztoporska bierze udział w sprzedaży węgla po preferencyjnych cenach. Węgiel pochodzi z polskich kopalni. Jego pierwsze dostawy trafiły do gminy 9 grudnia i jest on natychmiast rozdysponowywany przez pracowników Urzędu Gminy zgodnie z kolejnością złożonych wniosków. A takich wniosków do końca grudnia 2022 złożono aż 1178. […]

węgiel
Sołectwa

Zgłosiłeś zapotrzebowanie – złóż wniosek o węgiel!

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2236), osoby spełniające warunki do otrzymania dodatku węglowego będą mogły zakupić od samorządu węgiel po preferencyjnej cenie nie wyższej niż 2000 zł za tonę. Uwaga!!! Osoby, które wcześniej zgłosiły zapotrzebowanie na węgiel, teraz muszą złożyć właściwy wniosek! Mogą go też składać osoby, które nie zgłaszały zapotrzebowania. […]