Óśrodek zdrowia w Woli Krzysztoporskiej - żółty budynek ze schodami i podjazdem dla niepełnosprawnych
Gospodarka komunalna

Najem lokalu na działalność medyczną

ZARZĄDZENIE NR 144/23 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego znajdującego się w budynku gminnym w miejscowości Wola Krzysztoporska przy ulicy Kościuszki Nr 19 stanowiącego własność Gminy Wola Krzysztoporska na czas oznaczony. […]