Gospodarka komunalna

Użyczenie Domów Ludowych – Gąski

ZARZĄDZENIE NR 106/18
WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA
z dnia 26 września 2018 r.
w sprawie użyczenia nieruchomości położonej w miejscowości Gąski oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 216 (obręb geodezyjny Gąski) zabudowanej budynkiem Domu Ludowego, stanowiącej własność Gminy Wola Krzysztoporska, na czas nieoznaczony.
[…]