Tak zwana Projektowana zostanie Projektowaną

Asfaltowa ulica z wyknanym z kostki brukowej chodnikiem; wzdłuz niego latarnie
Ul. Projektowana w Woli Krzysztoporskiej

Jedna z ulic w Woli Krzysztoporskiej, od lat nazywana zwyczajowo Projektowaną, już oficjalnie może zostać ul. Projektowaną. Takie rozwiązanie podczas konsultacji społecznych przyjęli mieszkańcy.

Wyniki konsultacji społecznych dotyczących nadania nazwy ulicy w miejscowości Wola Krzysztoporska.

1. Przedmiotem przeprowadzenia konsultacji społecznych jest nadanie nazwy ulicy drodze gminnej numer 110490E oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek: 321/11, 321/15, 324/1, 326/8, 326/6, 327/2, 328/2, 329/4, 330/4, 334/1, 335/3, 335/5, 336/3, 336/5, 338/1, 339/1, 340/1, 341/3, 341/5, 342/1, 345/1, 346/2, 347/3, 347/5, 348/6, 348/8, 348/10, 349/3, 349/4, 350/7, 350/8, 351/3, 351/4, 352/1, 353/3, 353/4, 354/1, 354/3, 355/1, 356/1, 356/3, 357/1, 357/3, 331/2, 332/4, 333/4, 348/11, 355/3 obręb geodezyjny Wola Krzysztoporska.

2. Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone od dnia 24 maja 2021 roku do dnia 7 czerwca 2021 roku.

3. Liczba osób biorących udział w konsultacjach społecznych wynosi: 23 osób.

4. Po sprawdzeniu formularzy ankietowych (konsultacyjnych) ustalono, co następuje:

1) Za proponowaną nazwą ulicy Projektowana odpowiedzi udzieliły: 22 osoby

2) Przeciw proponowanej nazwie ulicy Projektowana odpowiedzi udzieliła; 1 osoba

5. Po przeanalizowaniu wyników konsultacji społecznych w sprawie nadania nazwy ulicy drodze gminnej numer 110490E oznaczonej numerami ewidencyjnym działek:

321/11, 321/15, 324/1, 326/8, 326/6, 327/2, 328/2, 329/4, 330/4, 334/1, 335/3, 335/5, 336/3, 336/5, 338/1, 339/1, 340/1, 341/3, 341/5, 342/1, 345/1, 346/2, 347/3, 347/5, 348/6, 348/8, 348/10, 349/3, 349/4, 350/7, 350/8, 351/3, 351/4, 352/1, 353/3, 353/4, 354/1, 354/3, 355/1, 356/1, 356/3, 357/1, 357/3, 331/2, 332/4, 333/4, 348/11, 355/3 obręb geodezyjny Wola Krzysztoporska, przyjęto nazwę ulicy Projektowana, za którą opowiedziały się 22 osoby.