Targi edukacyjne w Gomulinie

Czym kierować się przy wyborze dalszej drogi kształcenia? Jaką szkołę wybrać? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań można było uzyskać 8 lutego podczas Gminnych Targów Edukacyjnych, które odbyły się w Szkole Podstawowej im. Ks. Mariana Wiewiórowskiego w Gomulinie.

Dla uczniów klas gimnazjalnych oraz klas VIII, którzy poważnie planują swoją edukację, Szkoła Podstawowa w Gomulinie przygotowała Gminne Targi Edukacyjne pod honorowym patronatem wójta gminy Wola Krzysztoporska Romana Drozdka.
Uroczystego otwarcia targów dokonali: dyrektor Szkoły Podstawowej Iwona Zapała, zastępca wójta gminy Wola Krzysztoporska Mieczysław Warszada oraz przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego.
O znaczeniu targów dla młodzieży mówiła Iwona Zapała, dyrektor szkoły. Podkreśliła, jak ważne jest umożliwienie młodym ludziom dostępu do informacji o instytucjach edukacyjnych funkcjonujących w najbliższej okolicy oraz to, że Szkoła Podstawowa w Gomulinie dba, aby targi spełniały jak najlepiej funkcję wspierania młodych ludzi w procesie podejmowania decyzji dotyczących ich dalszej ścieżki kształcenia.
Głos zabrał również zastępca wójta gminy Mieczysław Warszada, który wyraził swoje uznanie dla tego rodzaju przedsięwzięć oraz życzył młodzieży, aby – z bogatego wachlarza możliwości kształcenia – wybrała ten najwłaściwszy dla niej.
Podczas targów swoją ofertę zaprezentowało 16 wystawców – licea ogólnokształcące, technika i szkoły branżowe. Oprócz szkół z Piotrkowa Trybunalskiego, pojawiły się także szkoły z Bełchatowa, Bujen i Szydłowa.
Tegoroczną nowością były warsztaty przeprowadzone przez doradców zawodowych z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Piotrkowie Trybunalskim oraz Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim. Ze specjalistami można było porozmawiać o swoich zainteresowaniach oraz oczywiście o wyborze dalszej ścieżki kształcenia.
– Mamy nadzieję, że spotkania z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, prezentacje, warsztaty oraz bezpośrednie rozmowy z absolwentami i kadrą szkół pozwoliły rozwiać wiele wątpliwości oraz uzyskać kompleksową informację o możliwościach kształcenia się – dodają organizatorzy.