Terminarz Wyborów Sołeckich 2015

Sołtys – organ wykonawczy w sołectwie, powoływany jest przez zebranie wiejskie. Do jego zadań należy m.in. reprezentowanie mieszkańców na zewnątrz, a także wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego, rady gminy i zarządzeń wójta.

Tryb wyborów sołtysa i sady sołeckiej określony został w art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Zgodnie z nim sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania. Przepis ten w sposób kompletny reguluje podstawowe zasady prawa wyborczego organów sołectwa.

Zebranie, na którym na być dokonany wybór sołtysa i członków rady sołeckiej zwołuje wójt gminy. Określa on również miejsce, godzinę i dzień zebrania, a także wyznacza porządek zebrania.

wyb_soltys_2015

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 pdf Terminarz Terminarz wyborów organów sołectw na terenie gminy Wola Krzysztoporska (2015 r.)
34 KB 670