Terminy opłat za śmieci

screen ze strony tytułowej platformy ePodatki

Przypominamy o terminach opłat za gospodarowanie odpadami. Zachęcamy też Państwa do korzystania z serwisu ePodatki.

Terminy opłat za gospodarowanie odpadami:
I kwartał (styczeń, luty, marzec) – do 15 kwietnia
II kwartał (kwiecień, maj, czerwiec) – do 15 lipca
III kwartał (lipiec, sierpień, wrzesień) – do 15 października
IV kwartał (październik, listopad, grudzień) – 15 stycznia następnego roku.

Nieregulowanie należności w powyższych terminach wiązać się będzie z wszczęciem postępowania administracyjnego, mającego na celu wyegzekwowanie zaległej kwoty.

Zachęcamy Państwa do korzystania z serwisu ePodatki dostępnego pod linkiem:
https://ugwolakrzysztoporska.epodatnik.info/

Usługa ePodatki stanowi dodatkową formę wglądu podatnika do swoich zobowiązań wobec gminy. Dzięki usłudze użytkownik ma zawsze dostęp do aktualnych informacji z każdego komputera podłączonego do sieci Internet. Prezentowane informacje dotyczą podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, opłat z tytułu dzierżaw i użytkowania wieczystego oraz opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi. Ponadto usługa wyświetla informacje dotyczące bieżących rozliczeń księgowych podatków i opłat.