Termomodernizacja budynków gminnych

Remont elewacji - rusztowania ustawione przy ścianach

Trwają prace przy termomodernizacji budynków gminnych na terenie gminy Wola Krzysztoporska. A termomodernizacji poddawane są trzy obiekty: Dom Ludowy w Jeżowie będący jednocześnie strażnicą OSP i dwa budynki wielorodzinne w Parzniewicach i Gomulinie. Warto dodać, że to projekt wsparty środkami unijnymi.

W Gomulinie latem rozpoczęły się prace przy docieplaniu elewacji budynku i dachu. Prowadzone są też prace remontowe w kotłowni. W Parzniewicach także trwa ocieplanie ścian.

Przypomnijmy, że wniosek o dofinansowanie projektu pod nazwą „Kompleksowa termomodernizacja budynków gminnych na terenie gminy Wola Krzysztoporska” otrzymał wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 (Oś priorytetowa: Gospodarka niskoemisyjna; Działanie: Termomodernizacja budynków).
Realizacja inwestycji rozłożona jest na dwa lata 2020 – 2021. Po przeprowadzonym przetargu jej całkowity koszt wyceniono na 1.423.188 zł (Gomulin – 406.761 zł; Jeżów – 489.171 zł; Parzniewice – 527.256 zł), a wsparcie środkami unijnymi wyniesie 823.263,65 zł.

Co ważne – w modernizowanych budynkach nie tylko zostaną ocieplone ściany, ale wykorzystywane będą też odnawialne źródła energii. Zamontowane zostaną nowe piece CO wykorzystujące biomasę – pellet. W budynkach wielorodzinnych w Gomulinie i Parzniewicach pojawią się kolektory słoneczne.
Logo - Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, promuje ŁÓdzkie, Unia Europoejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego