Termomodernizacja budynku komunalnego w Woli Krzysztoporskiej zakończona

Budynek komunalny przy ul Południowej 2 w Woli Krzysztoporskiej już po remoncie. Poddano go gruntownej termomodernizacji, a prace dofinansowane zostały z funduszy europejskich.

Prace zakończyły się w połowie sierpnia, a odbywały się w ramach realizacji projektu pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej budynku komunalnego przy ul. Południowej 2 w Woli Krzysztoporskiej poprzez jego termomodernizację”.
W tzw. „hotelu”, bo tak mieszkańcy zwyczajowo nazywają ów obiekt (kiedyś pełnił funkcję hotelu robotniczego) wykonane zostały różne prace termomodernizacyjne: roboty budowlane związane z izolacją cieplną ścian, stropu, stropodachu, wymiana okien piwnicznych i bramy piwnicy, wymiana grzejników wraz z wyposażeniem ich w radiowe podzielniki kosztów oraz radiowy system odczytu, wymiana instalacji c.o., montaż zaworów termostatycznych, montaż elektrycznych podgrzewaczy ciepłej wody.
Wszystko to pozwoli na znaczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną dla tego wielorodzinnego budynku mieszkalnego, a tym samym umożliwi redukcję emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

Całkowita wartość projektu termomodernizacji wyniosła 472 858,75 zł
Dofinansowanie unijne to 303 535,10 zł

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków.