Termomodernizacja budynku w Parzniewicach zakończona!

Wyremontowany budynek z panelami fotowoltaicznymi na dachu

Budynek wielorodzinny w Parzniewicach (Parzniewice 12) już po remoncie. Termomodernizacja wsparta została środkami unijnymi.

Wyremontowany budynek wśród kwitnących drzewDwukondygnacyjny, podpiwniczony budynek wielorodzinny w Parzniewicach posiada 5 lokali mieszkalnych. Wymagał on ocieplenia ścian zewnętrznych, ścian piwnic i fundamentowych. Przy okazji wymienione zostały okna mieszkań oraz drzwi zewnętrzne. Ocieplony został też strop poddasza nieużytkowego.
Istniejąca instalacja centralnego ogrzewania była w złym stanie technicznym, zamontowano więc nowoczesny kocioł na pellet, wymieniono grzejniki, a ciepła woda użytkowa pochodzi z tej nowej instalacji.
Na budynku zamontowane zostały kolektory słoneczne. Prace zakończyły się w marcu 2022 r.
Można mieć więc pewność, że realizacja projektu doprowadziła do osiągnięcia długofalowych korzyści społeczno-gospodarczych, tj. redukcji zapotrzebowania na energię cieplną, obniżenia kosztów eksploatacji budynków, zmniejszenia zużycia paliw konwencjonalnych, a w konsekwencji zmniejszenie emisji zanieczyszczeń. Jest więc teraz nie tylko ładniej, ale i zdrowiej.
Całość prac budowlanych przy tym budynku kosztowała 518.400 zł, a dofinansowanie wyniosło 314.986 zł.

Wyremontowany budynek wśród kwitnących drzewRemont budynku w Parzniewicach jest częścią większego projektu pod nazwą „Kompleksowa termomodernizacja budynków gminnych na terenie gminy Wola Krzysztoporska”. W jego ramach zaplanowano także remont budynków komunalnych w Gomulinie i Jeżowie (Dom Ludowy).
Cały projekt otrzymał wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 (Oś priorytetowa: Gospodarka niskoemisyjna; Działanie: Termomodernizacja budynków), a jego realizacja rozłożona jest na trzy lata 2020 – 2022. Po przeprowadzonych przetargach całkowity koszt prac budowlanych wyceniono na 1.420.915 zł. Koszty inwestora nadzoru dla tych trzech budynków dofinansowane zostały kwotą 13.113 zł, a całe wsparcie środkami unijnymi wyniesie 823.263 zł.
pasek z logo UE, Polski i Łódzkiego