To były cztery lata ciężkiej pracy!

Dom Ludowy w Piekarach

Za nami wybory samorządowe. Wkrótce nowo wybrane władze podejmować będą nowe decyzje i wyzwania. Warto jednak podsumować, co wydarzyło się w gminie Wola Krzysztoporska w ciągu ostatnich czterech lat (kadencja 2014 – 2018).

Oto parę ważnych liczb i faktów.

Inwestycje – 53 mln 56 tys. 974 zł

Pozyskane środki zewnętrzne – 17 mln 401 tys. 928 zł

w tym:

Środki unijne – 15 mln 334 tys. 780 zł

Dotacje WFOŚiGW, ministerialne, inne – 2 mln 67 tys. 147 zł

32% czyli 1/3 to środki zewnętrzne

W 2015 r. Udało się zakończyć restrukturyzację oświaty w gminie, tworząc kolejny kompleks sportowo-oświatowy z przedszkolem w Parzniewicach. W Bujnach powstał kolejny odcinek kanalizacji, do którego podłączono ok. 200 gospodarstw domowych. Powstało też kilkadziesiąt projektów, które pozwoliły ubiegać się o środki zewnętrzne w latach kolejnych. Na ok. 40 zadań inwestycyjnych przeznaczono kwotę blisko 9 mln zł. OSP Woźniki otrzymało nowy samochód ratowniczo-gaśniczy. Powstały place zabaw przy szkołach w Parzniewicach, Krzyżanowie, Gomulinie, Bogdanowie. Wprowadzono bezpłatny dowóz dzieci do szkół, a w szkołach w Parzniewicach i w Woli Krzysztoporskiej powstały kolejne ekopracownie. W nowy sprzęt i pomoce dydaktyczne wyposażone zostały oddziały przedszkolne w Bujnach, Woli Krzysztoporskiej, Parzniewicach i Gomulinie.

Rok 2016 zamknął się liczbą prawie 60 inwestycji za ponad 8 mln zł, a były wśród nich m.in. mosty i drogi (Majków Duży, Miłaków, Bujny, Krzyżanów, Piaski, Rokszyce, Krężna, Kacprów, Siomki, Bogdanów, Wola Rokszycka). Zmodernizowano też sieć dróg na osiedlu w Woli Krzysztoporskiej.
Na poprawę stanu domów ludowych, które są lokalnymi centrami kultury, wydano około 2 mln 800 tys. zł (Piekary, Woźniki, Gomulin, Majków Duży, Wola Krzysztoporska, Bujny, Kozierogi, place przed DL Glina i Krężna).
Nowoczesne kompleksy sportowe z siłowniami i placami zabaw powstały w 6 miejscowościach: Krężna, Wola Rokszycka, Majków Duży, Mąkolice, Wola Krzysztoporska, Glina.
Poprawił się też stan gminnych nieruchomości (remont dachu budynku przy ul. Południowej 2 w Woli Krzysztoporskiej, podjazd i termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Woli Krzysztoporskiej, zagospodarowanie terenu i termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Gomulinie).
Jednostka OSP w Woli Krzysztoporskiej otrzymała nowy samochód ratowniczo-gaśniczy.
Nowoczesna ekopracownia powstała w Szkole Podstawowej w Krzyżanowie.
Nowe oświetlenie powstało przy ul. Południowej w Woli Krzysztoporskiej oraz w Wygodzie i Jeżowie.
W Parzniewicach rozpoczęła się rewaloryzacja zabytkowego parku.

W 2017 r. rozpoczęła się jedna z najkosztowniejszych w historii gminy inwestycji – „Budowa kompleksowego systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków dla Gminy Wola Krzysztoporska – etap IV”, która w całości obejmuje budowę 17,4 km sieci kanalizacji sanitarnej, co umożliwi podłączenie do niej 2.132 osób (Wola Krzysztoporska, Wygoda, Radziątków, Kacprów, Gąski, Bujny).
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1500 E na odcinku Piotrków Trybunalski – Gąski kosztowała gminę ok. 1,3 mln zł. Nowe nakładki bitumiczne pojawiły się na kilku drogach gminnych (Mąkolice, Rokszyce, Bujny, Woźniki). Powstał też długo oczekiwany most na rzece Grabia łączący naszą gminę z gminą Grabica. Zrewitalizowano też centrum Bujen i rozpoczęto prace przy budowie nowych domów ludowych w Rokszycach i Gąskach, rozbudowano DL w Wygodzie.
Termomodernizacji doczekały się kolejne budynki gminne: Urząd Gminy, Dom Ludowy w Kacprowie i budynek komunalny przy ul. Południowej w Woli Krzysztoporskiej.
Powstały też kolejne kompleksy sportowe w Borowej i Oprzężowie.

W 2018 na inwestycje zamierzamy wydać ponad 26 mln zł. Tą najważniejszą jest oczywiście dokończenie „Budowy kompleksowego systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków dla gminy Wola Krzysztoporska – etap IV”. Wyzwaniem jest też budowa 12 placów zabaw z siłowniami na terenie miejscowości: Blizin, Laski, Siomki, Kozierogi, Krężna Kolonia, Jeżów, Bujny, Kacprów, Mzurki, Wola Krzysztoporska, Woźniki, Radziątków i 1 siłowni zewnętrznej w Gomulinie.
Mieszkańcy Gąsek i Rokszyc już mogą się cieszyć w nowych domów ludowych. Trwają też rozbudowy i przebudowy domów ludowych w Blizinie i Mąkolicach.
Powoli kończy się też rewaloryzacja parku w Parzniewicach. Na poprawę stanu dróg gminnych wydamy ok. 1 mln zł, a w planach jest jeszcze m.in. modernizacja ośrodka zdrowia w Parzniewicach i boiska w Krzyżanowie oraz rewitalizacja centrum miejscowości Bogdanów (część I).

– Jak wynika z powyższego, mijająca już kadencja 2014 – 2018 to kolejny dobry okres w rozwoju naszej gminy. Liczne potrzeby zrealizowane na różnych obszarach w poszczególnych miejscowościach i sołectwach to efekt naszej wspólnej, uczciwej pracy oraz przejaw należytego wykonywania obowiązków spoczywających na samorządzie – mówi wójt Roman Drozdek.

– Zachowana proporcja w wydatkach bieżących, administracyjnych, inwestycyjnych oraz duże środki finansowe pozyskane ze źródeł zewnętrznych pozwoliły w ostatnim roku minionej kadencji na inwestycje przeznaczyć kwotę, jakiej w historii naszej gminy jeszcze nie było – 26 mln zł. Jest to ogromny sukces nas wszystkich – mieszkańców, z czego powinniśmy być dumni. A ponieważ potrzeby w naszej wspólnocie są jeszcze większe i kwoty wyżej wskazane są niewystarczające, by je szybko zrealizować, niech ten okres będzie wyznacznikiem na przyszłość w pobijaniu kolejnych rekordów. Tylko rzetelna, oddana praca, dbałość o złotówkę publiczną, utrzymywanie wysokiego tempa inwestycyjnego i ograniczenie wydatków na administrację może jeszcze bardziej poprawić kondycję budżetu, co zapewne przełoży się na dalszy rozwój naszej gminy – dodaje wójt gminy Wola Krzysztoporska Roman Drozdek.