Trwa budowa kanalizacji. Jak wygląda postęp robót?

Radziątków

Trwają prace związane z budową kolejnych odcinków kanalizacji na terenie gminy Wola Krzysztoporska. Jak wygląda postęp robót?

Przypomnijmy, że prace toczą się w ramach projektu pn.: „Budowa kompleksowego systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków dla gminy Wola Krzysztoporska – etap IV” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa V „Ochrona Środowiska”, Działanie V.3 Gospodarka wodno-kanalizacyjna, Poddziałanie V.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna.

Cały projekt obejmujący budowę ponad 17 km sieci będzie kosztował 20.781.087,52 zł, a dofinansowanie ze środków europejskich wyniesie 11.304.733,71 zł.
Inwestycja podzielona jest na trzy części. Nowe odcinki rozdzielczej kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej powstają w południowej części miejscowości Wola Krzysztoporska, a kanalizacja sanitarna w miejscowościach ościennych (Kacprów – Radziątków, Wygoda, Gąski, Bujny – budynek wielorodzinny).

Jak wygląda stan zaawansowania robót (na dzień 30 października 2017) na poszczególnych odcinkach?

Część 1: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Wola Krzysztoporska oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wygoda”. Wykonawca „PROBUD” Jarosław Dąbrowski.

Tu wykonana została już kanalizacja sanitarna i deszczowa w ul. Letniej i Szkolnej w Woli Krzysztoporskiej.
Rozpoczęte są też prace przy budowie kanalizacji deszczowej w tzw. grobli (od ul. Letniej w kierunku oczyszczalni ścieków) oraz w ul. Niecałej.
Długość skanalizowanych odcinków kanalizacji sanitarnej to ok. 800 m, natomiast długość skanalizowanych odcinków kanalizacji deszczowej wynosi ok. 900 m.

Część 2 „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kacprów–Radziątków”. Wykonawca: „BINSTAL” s.c. Tchórz Honorata, Tchórz Przemysław.

Zrealizowano roboty montażowe kanalizacji tłocznej od tłoczni WK49 do oczyszczalni ścieków za pomocą przewiertu. Wybudowano kanalizację sanitarną na odcinku od x16 do WK49, tj. od posesji nr 11 do 18 A w miejscowości Radziątków. Wybudowano też kanalizację sanitarną na odcinku od studni z63 do tłoczni ścieków WK51, tj. od posesji 51 do 48 w miejscowości Radziątków.
Długość skanalizowanych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w tej miejscowości wynosi ok. 1900 m.b.

Część 3: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gąski i Bujny”. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „EKOINŻBUD” Łukasz Stępień.

Wykonano już odcinek kanalizacji sanitarnej w Bujnach od studni SW do studni S11 długości około 181,00 m. Służyć będzie ona mieszkańcom budynku wielorodzinnego.
W miejscowości Gąski wykonano kanalizację sanitarną na odcinku od studni i62 do studni i43 o długość ok. 712 m, tj. od posesji nr 37 do nr 30.

Część I


Część II

Część III