Trwa remont ponad 8 km dróg gminnych

Droga Glina - Longinówka jest korytowana i utwardzana destruktem

Wkrótce znacznie lepiej będzie się jeździło po drogach na terenie gminy Wola Krzysztoporska. Trwają bowiem prace przy remontach dróg gminnych. Pracami, które kosztować będą niemal 1,5 mln zł, objęte zostaną odcinki o łącznej długości ponad 8 km.

dav
– Każdą zaoszczędzoną w tegorocznym budżecie złotówkę postanowiliśmy przeznaczyć na drogi, bo wiemy, jak jest to ważne dla mieszkańców – mówi wójt gminy Wola Krzysztoporska Roman Drozdek.
Ostatecznie na remonty dróg gminnych przeznaczonych zostało 1.436.994 zł.

Nakładki asfaltowe w Piekarkach i Parzniewicach Dużych

W tych miejscowościach na drogach pojawią się nakładki bitumiczne o długości ponad kilometra każdy (łącznie 2 km 279 m). Wcześniej odcinki te wyrównane zostaną kruszywem.
Asfaltowe odcinki pojawią się w miejscowościach:
– Piekarki (długość 1188 m; koszt 460.000 zł),
– Parzniewice Duże (długość 1091 m; koszt 420.000 zł).
Remont tych dróg kosztował będzie łącznie 880 tys. zł.

W Mzurkach – powierzchniowe utrwalanie na długości ponad 2,5 km

W Mzurkach remont wykonany zostanie metodą dwukrotnego powierzchniowego utrwalania grysem z emulsją asfaltową. Prace wykonane zostaną na dwóch odcinkach o długości 1700 m i 950 m (łącznie 2650 m).
Tu prace mają być wykonane do 15 listopada, a ich koszt to 181 tys. 228 zł

Ponad 3 km dróg utwardzonych destruktem

dav
Część odcinków utwardzona zostanie tzw. destruktem. Tą metodą wyremontowanych zostanie 3335 m dróg w następujących miejscowościach:
– Gomulin ul. Polna od DK74 do ul. Południowej (długość 900 m; koszt 95.940 zł),
– Gomulin Kolonia (ul. Boczna 120 m; ul. Krótka 110 m; łączny koszt 25.830 zł ),
– Siomki (85 m; koszt 14.145 zł),
– Glina – Longinówka (580 m; koszt 77.490,00 zł),
– Kolonia Woźniki – Gomulin (1310 m; koszt 141.450,00 zł),
– Rokszyce (230 m; koszt 20.910,00 zł).
Łącznie pokrycie wymienionych dróg destruktem kosztować będzie 375 tys. 766 zł.
Prace mają potrwać do końca października.