Trwają prace przy zabytkowym parku w Parzniewicach

Już niebawem park w Parzniewicach stanie się prawdziwą „perłą województwa”. Trwają bowiem prace rewaloryzacyjne przy tym zabytkowym kompleksie. Gmina Wola Krzysztoporska dostała na ten cel dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Będą nowe alejki, a istniejące zostaną zmodernizowane. Stare drzewa zostaną poddane pielęgnacji, leczeniu, a w razie konieczności wycince. Zieleń w parku zostanie wzbogacona o nowe drzewa i krzewy. Park na nowo zostanie oświetlony, pojawi się też mała architektura.
Koszt całej inwestycji to 760.545 zł. Żeby móc ją zrealizować, gmina wzięła udział w konkursie organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach II edycji programu priorytetowego „Przyrodnicze perły województwa łódzkiego – program rewaloryzacji zabytkowych parków”. Na zadanie pod nazwą „Rewaloryzacja parku w Parzniewicach Małych” WFOŚiGW przyznał gminie dotację w wysokości 500.000 złotych.

Ponieważ inwestycja jest dość kosztowna, prace podzielone zostały na dwa etapy. W tym roku zrobiona zostanie linia kablowa oświetlenia parku wraz z instalacją 18 sztuk latarni oświetleniowych. Trwa też karczowanie drzew, krzewów, samosiewów. Częściowo wykonane zostaną również prace przy budowie i modernizacji nawierzchni. Koszt tegorocznych robót to 151.660 zł.
Zasadnicza część inwestycji wykonana zostanie w przyszłym (2017) roku i kosztować będzie 608.885 zł. Dokończona zostanie pielęgnacja drzewostanu i budowa nawierzchni, pojawi się mała architektura (m.in. altana z wikliny), ogrodzenie, a nawet budki lęgowe dla ptaków.
Rewaloryzacja zabytkowego parku pozwoli uczynić spójną całość z kompleksu oświatowego. Przypomnijmy, że w 2015 r. zakończono rozbudowę Szkoły Podstawowej. Obok budynku placówki powstało boisko, hala sportowa i przedszkole, a w 2014 r. również plac zabaw. Park będzie też pięknym tłem dla dworu w stylu neobarokowym (obecnie siedziba SP), który został wybudowany w II połowie XIX wieku.
www.zainwestujwekologie.pl