Trwają przepięcia do nowej sieci kanalizacyjnej

Sprzęt kanalizacyjny (koparka) przy pracy podczas przepięć kanalizacji

Wkrótce 65 użytkowników kanalizacji z terenu gminy Wola Krzysztoporska będzie mogło korzystać z nowej sieci. Od połowy września trwają prace związane z wykonaniem przepięć.

Za pomocą zadymiarki pracownicy Referatu Wodociągów i Kanalizacji UG sprawdzają, czy nie dochodzi do nielegalnych zrzutów wody opadowej i roztopowej do kanalizacji sanitarnej.
Umowę na wykonanie prac gmina Wola Krzysztoporska podpisała z wyłonioną w przetargu firmą EKOINŻBUD dokładnie 14 września 2020 r. Przedmiotem tej umowy jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Wykonanie przepięć do sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Krzysztoporskiej”, obejmującego po pierwsze – przebudowę przyłączy i zewnętrznych instalacji kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wola Krzysztoporska, Kacprów, Wygoda, a po drugie – rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami bocznymi w celu przepięcia posesji przy ul. Letniej oraz ul. Słonecznej w Woli Krzysztoporskiej (57,3 m nowej sieci).
Ostatecznie do nowej sieci kanalizacyjnej przepiętych zostanie 65 użytkowników (61 w Woli Krzysztoporskiej, Dom Ludowy i mleczarnia w Kacprowie oraz Dom Ludowy i budynek komunalny w Wygodzie).
Prace mają się zakończyć do 18 grudnia i kosztować będą 697.809 zł.