Turyści z gminy na ogólnopolskiej olimpiadzie

Czołowe miejsca zajęli turyści z terenu gminy Wola Krzysztoporska podczas XXXIV Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Turystyczno-Krajoznawczej LZS w Zakopanem.

XXXIV Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Turystyczno-Krajoznawczej LZS pt. „Polska – Chorwacja – Unia Europejska” odbyła się w dniach 3 – 5 listopada. Honorowym patronatem objęła ją Ambasada Republiki Chorwacji. Celem imprezy było pogłębienie umiejętności uprawiania turystyki kwalifikowanej, zapoznanie z walorami krajoznawczymi i historycznymi Chorwacji, Polski i regionu Karpat, a także upowszechnianie wiedzy o Unii Europejskiej. Uczestnicy musieli zmierzyć się z testami pisemnymi, a także konkurencjami plenerowymi, które obejmowały określanie odległości przedmiotów w terenie oraz marsz na orientację. W tym roku była to prawie dziesięciokilometrowa trasa po Zakopanem.
W imprezie uczestniczyli przedstawiciele 8 województw, którzy reprezentowali 20 powiatów. Łącznie w Finale Centralnym uczestniczyło 150 osób.
Województwo łódzkie reprezentowały m.in. turystki z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Bujnach, gminy Wola Krzysztoporska: Paulina Zaręba, Natalia Kołodziejczyk, Weronika Dawid, Barbara Turoboś, Milena Tasarz, Monika Tasarz. Tegoroczny sukces to VI miejsce jako reprezentacja powiatowa oraz V miejsce w klasyfikacji wojewódzkiej. Do olimpiady przygotowała uczestników sekretarz Gminnego Zrzeszenia LZS w Woli Krzysztoporskiej Jolanta Kordowiak.