Uczniowie z Bujen stypendystami Prezesa Rady Ministrów

Sandra Miedzińska i Łukasz Wasilewski z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Bujnach zostali stypendystami Prezesa Rady Ministrów.

Dyplomy wręczył im 17 listopada 2017 r. wojewoda łódzki Zbigniew Rau podczas uroczystości zorganizowanej na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.
Sandra Miedzińska jest uczennicą klasy III liceum ogólnokształcącego o profilu policyjnym, a Łukasz Wasilewski uczy się w II klasie technikum rolniczego. Stypendystom gratulacje złożyli również łódzki kurator oświaty Grzegorz Wierzchowski oraz rektor UŁ Antoni Różalski.