Uczniowie z Krzyżanowa mają ekopracownię

Będą obserwować, badać, robić doświadczenia. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Krzyżanowie mogą się już cieszyć z nowej ekopracowni.

A wszystko dzięki realizacji projektu wspieranego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.wfosigw-logo-1
– Wyobrażenie o „Naszej Eko – pracowni” realizowanej pod hasłem „Eko – przyroda naszym domem – pracownia przyrodnicza w Szkole Podstawowej w Krzyżanowie” ukierunkowane było na stworzenie wyjątkowego miejsca w szkole. Ma ono być nie tylko przybytkiem wiedzy, doświadczeń i nowych umiejętności, rozwijania inwencji twórczej i talentów, przeżywania emocji i doznań pobudzających tak nieocenioną dla rozwoju młodych umysłów wszechstronną aktywność uczniów. Nauka w nowej pracowni będzie przeżywaniem przygód z przyrodą sprzyjających kształtowaniu świadomych i wrażliwych mieszkańców naszej planety identyfikujących się z nią jako jej nierozerwalna część – mówi o nowym miejscu nauki Iwona Zapała, dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzyżanowie.

W ramach projektu całkowicie zmodernizowano pomieszczenie lekcyjne. Jasne pastelowe ściany (na jednej z nich łąka z makami), nowe ławki i krzesła tworzą dobry klimat do przyswajania wiedzy. Ale ważne jest przede wszystkim kompleksowe wyposażenie w pomoce dydaktyczne: eksponaty, naturalne okazy, globusy, mapy, atlasy, literaturę przyrodniczo–naukową, albumy, lupy, kompasy, lornetkę, mikroskopy.
Niezwykle pomocny i atrakcyjny dla młodych ludzi jest też nowoczesny sprzęt audiowizualny: laptop, wizualizer, kolorowa drukarka, tablica interaktywna.
Całość uzupełniła aranżacja roślinna ze storczyków, paproci i innych roślin doniczkowych.
Już poza realizacją projektu, w ramach budżetu szkoły, kosztem 15 tys. zł w klasie wymieniono na nową zniszczoną już podłogę.
Tak przygotowana pracownia jest doskonałym miejscem i bodźcem do realizacji różnych zadań, ćwiczeń i przedsięwzięć, m.in.: programów edukacyjnych, pokazów i obserwacji, doświadczeń i eksperymentów, ekowarsztatów, prezentacji multimedialnych. Będą też zajęcia otwarte dla rodziców, prelekcje dotyczące ochrony środowiska i segregacji odpadów, szkolenia rady pedagogicznej.

Przypomnijmy, że całkowity koszt modernizacji ekopracowni w Krzyżanowie to 40.186,46 zł.
Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi (85% kosztu całkowitego zadania ) wyniosła 34.158,00 zł.

To kolejna ekopracownia, która powstała na terenie gminy Wola Krzysztoporska. W 2014 roku podobne projekty realizowane były w czterech szkołach: w Gimnazjum w Woli Krzysztoporskiej, w Szkole Podstawowej w Bujnach oraz w Gimnazjum i w Szkole Podstawowej w Gomulinie, a w 2015 w Szkole Podstawowej w Parzniewicach i w Szkole Podstawowej w Woli Krzysztoporskiej.
www.zainwestujwekologie.pl