Uczniowie słuchali o Żołnierzach Niezłomnych

Gimnazjaliści z Woli Krzysztoporskiej uczyli się historii na konferencji zorganizowanej przez IPN w Piotrkowie Trybunalskim.

Grupa uczniów klas gimnazjalnych Szkoły Podstawowej im. gen. Ludwika Czyżewskiego w Woli Krzysztoporskiej pod opieką dyrektora Zbigniewa Ziemby uczestniczyła 26 marca w konferencji popularnonaukowej „ŻOŁNIERZE NIEZŁOMNI – PRZYWRÓCENI PAMIĘCI” Podziemie Antykomunistyczne na Ziemi Piotrkowskiej w latach 1945-1956, zorganizowanej przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi.

Uczniowie wysłuchali referatów nt. Żołnierzy Armii Krajowej represjonowanych przez władze komunistyczne, Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego, Narodowych Sił Zbrojnych. W kuluarach grupa młodzieży miała możliwość spotkania się z Łódzkim Kuratorem Oświaty doktorem Grzegorzem Wierzchowskim, który w ciepłych słowach wyraził uznanie wobec patriotycznej postawy uczniów z Woli Krzysztoporskiej.