Uczniowie z Bujen najzdolniejszymi zawodowcami

Grupa osób stoi obok siebie po środku dwie uczennice z otwartymi decyzjami o przyznaniu stypendium

Uczniowie Zespołu Szkół CKZ w Bujnach w kolejnej edycji „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych”.

Grono uczniów z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego im. W. Witosa w Bujnach bierze udział w kolejnej już edycji wojewódzkiego programu stypendialnego „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych”. Uczniowie klasy weterynaryjnej i klasy rolniczej za osiągnięcie średniej powyżej 4,5 z przedmiotów zawodowych otrzymali stypendium. Kwota stypendium opiewa na 3.000 zł i jest to ogromny zastrzyk gotówki dla młodzieży. Anetta Mielczarek dyrektor ZS CKZ w Bujanch wraz z młodzieżą wzięła udział w uroczystym podpisaniu umów stypendialnych w odnowionej siedzibie piotrkowskiej Biblioteki Pedagogicznej. W spotkaniu uczestniczyli również wicemarszałek województwa łódzkiego Zbigniew Ziemba, łódzki kurator oświaty Waldemar Flajszer oraz Tomasz Trzaskacz, dyrektor delegatury łódzkiego Kuratorium Oświaty w Piotrkowie Trybunalskim. Przekazali oni specjalne listy gratulacyjne oraz podkreślali znaczenie edukacji zawodowej dla regionu i województwa łódzkiego.
Wyróżnieni uczniowie oraz opiekunowie dydaktyczni opracowują już indywidualny plan rozwoju zawodowego. Podkreślają, że stypendia przeznaczą na sprzęt, który wykorzystają do dalszej nauki zawodu oraz do poszerzenia swoich zainteresowań zawodowych.
Stypendystami zostali: Adrianna Kluzowska, Zuzanna Masiarek, Marta Łukasik, Alicja Minuta, Dominik Terka, Mateusz Plich oraz Piotr Bąk. Opiekunami dydaktycznymi są Mirosława Kaczmarek-Michalak, nauczycielka przedmiotów zawodowych w technikum weterynarii i rolniczym oraz Jolanta Dawidowicz, nauczycielka przedmiotów ogólnych.
Życzymy dalszych sukcesów na ścieżce zawodowej.
Fot. ZS CKZ Bujny